fbpx

AVG Beleid – Scope People

 1. Doel van de gegevensverwerking: Scope People verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens via het Facebook-formulier & Whatsapp berichten verstuurt naar aanleiding van de Whatsapp button op de website met als doel:
 • Contact opnemen met potentiële sollicitanten voor een openstaande vacature
 • Het verbeteren van onze dienstverlening en het begrijpen van de behoeften van onze klanten
 1. Gegevensverwerking: Scope People verwerkt persoonlijke gegevens zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer. Scope People zal deze gegevens uitsluitend gebruiken om contact op te nemen over de openstaande vacature. Scope People zal de gegevens niet delen met derden, tenzij dit wettelijk verplicht is. Scope People zal de gegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te bereiken.
 2. Toestemming: Door het invullen en indienen van het Facebook-formulier, geeft u toestemming voor het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens. Scope People zal uw gegevens alleen gebruiken voor het hierboven genoemde doel. U heeft het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken door contact op te nemen met Scope People.
 3. Rechten van betrokkenen: U heeft het recht om:
 • Inzage te krijgen in de gegevens die Scope People over u heeft verzameld
 • Het corrigeren van onjuiste gegevens
 • Het verwijderen van uw gegevens uit onze systemen (behalve als wij een wettelijke verplichting hebben om uw gegevens te bewaren)
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat uw privacy rechten zijn geschonden.
 1. Beveiliging van persoonlijke gegevens: Scope People neemt de veiligheid van uw persoonlijke gegevens serieus en zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, vernietiging of beschadiging.
 2. Contact: Als u vragen heeft over ons privacybeleid of als u uw privacy rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met Scope People via de contactgegevens op onze website.

AVG Beleid